Reglementen

De wedstrijden worden verreden volgens het Algemeen Wedstrijdreglement en het wedstrijdreglement Mennen Minimarathon van de KNHS.

Aanvullend hierop gelden voor deze competitie nog de volgende regels:

  • Elk jaar wordt bepaald hoeveel wedstrijden er georganiseerd worden, tot nu toe maximaal 6, waarvan er 4 of de beste 4 tellen voor de competitie.
  • De finalewedstrijd dient altijd te worden gereden, maar mag worden geschrapt als resultaat ingeval van laagste score (en men aan meer dan 4 wedstrijden heeft deelgenomen)
    Bij gelijke stand, wordt de uitslag van de finalewedstrijd leidend. Na afloop van de finale dag worden eerst de dagprijzen uitgereikt, daarna de competitieprijzen.
  • De winnaar per rubriek van de competitie wordt bepaald door de deelnemer met het minst aantal punten (1e plaats = 1 punt; 2e plaats = 2 punten, etc.)
  • De langspannen worden samengevoegd, dus vierspan paard en tandem paard wordt één rubriek en vierspan pony en tandem pony wordt één rubriek
  • Wanneer een rijder met meerdere aanspanningen in een rubriek deelneemt en eenmaal HC wil starten in de betreffende rubriek, moet de HC start altijd na de start die telt voor het klassement plaatsvinden. Voor deze competitie geldt alleen de eerste aanspanning in een rubriek die meetelt voor de competitieprijzen. De overige aanspanningen, uitgebracht door dezelfde rijder, kunnen wel in aanmerking komen voor de dagprijzen, mits niet HC gestart.
  • Per rubriek wordt een deelnemer competitie winnaar, dit staat los van met welk span of spannen hij of zij tijdens de competitie is gestart.
  • Wanneer een menner/ster alle zes wedstrijden in de competitie start, hoeft voor de finale geen startgeld te worden betaald.

Verschil tussen uitsluiting en diskwalificatie.

Uitsluiting:
Als iemand een reglementaire fout maakt, kan daar uitsluiting op volgen. Bijv. als je in een parcours een foute poort aanrijdt, een poort van de verkeerde kant neemt, in een hindernis ((mini)marathon) de volgorde niet correct is en niet wordt gecorrigeerd, je omslaat met de wagen, uitgezonderd outdoormarathon. Veel mensen noemen dat een “diskwalificatie”, maar dat is het niet, dit zijn gevallen van “uitsluiting”.

Diskwalificatie:
Dat is een zwaarder vergrijp, op grond waarvan men vaak ook nog tuchtrechtelijk wordt vervolgd door de knhs. Enkele voorbeelden: wangedrag jegens personen/officials, wreedheden ten opzichte van het paard, publieksonvriendelijk gedrag, vaccinaties niet in orde (administratief verzuim).

Indien iemand voor een bepaalde rubriek wordt uitgesloten, kan men later die dag nog gewoon deelnemen aan andere rubrieken. Een uitzondering daarop is als men op grond van veterinaire redenen wordt uitgesloten (bijv. een kreupel of niet- fit paard): het betreffende paard kan die dag niet meer deelnemen aan de wedstrijd, de menner zelf echter wél met een ander span of spannen.

Is men tijdens een wedstrijd gediskwalificeerd, kan men die wedstrijddag als deelnemer verder niet meer deelnemen aan de wedstrijd en vervallen de eventueel gereden winstpunten en prijzen van die dag.